Kabanata 1497

'Nabubuhay ako nang walang kahirap-hirap sa buhay ko...! Kaya alam ko na hindi ako matatalo ng isang walang karanasan na binata! Imposibleng mangyari ito!’ naisip ni Carlos habang nakapinta ang takot sa kanyang mukha habang iniunat niya ang kanyang palad! Unti-unting lumabas ang limang mahahabang itim na kuko mula sa kanyang palad habang sumisigaw si Carlos, "T*ng-ina mo!" “Nabo-bore ako sayo,” sagot ni Gerald habang tinitignan ang paparating na atake ni Carlos bago siya umiling at nakangiti. Bago pa man masaktan ni Carlos si Gerald, tinitigan niya ang mga mata ni Gerald habang marahang pinitik ni Gerald ang isang daliri sa kanyang direksyon... umatake siya gamit ang sinag ng liwanag na lumilipad patungo sa matanda! Hindi agad nakaiwas si Carlos sa ginintuang liwanag nang tumama ito sa kanyang kadilimanat sinira ang atake ni Carlos nang marinig umalingawngaw ang malakas na pagsabog! Nagulat ang matanda nang makita niyang lumilipad siya pabalik na parang gusot na saranggola. A

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser