Kabanata 1498

Ang tunog ay nanggaling sa isang pagod na lalaki na tumayo mula sa lupa sa hindi masyadong kalayuan kay Gerald. Bumagsak siya pero sinubukan pa rin ng binata ang lahat para protektahan ang babaeng nasa kanyang mga kamay. Nakita ni Gerald ang buong eksena nang sumigaw ang binata at ngayon lang nito napansin si Gerald, “S-sir...! Huwag mo kaming patayin…! Nakikiusap ako sayo...! Tulungan mo kaming maghanap ng tutulong sa amin…!” Hirap na naglakad papunta kay Gerald ang lalaki nang bigla siyang sumigaw dahil masyado siyang natatakot sa humihinang paghinga ng babae. “Meghan? Meghan! Please, wag ka munang matulog!" sigaw ng binata habang ang liwanag ng buwan ay sumikat sa kanila at ito ang naging dahilan para makita ng mabuti ni Gerald ang mukha ng babae... ngunit biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang makita niya kung sino iyon. Ang babaeng iyon... Kamukhang-kamukha niya si Mila sa unang tingin! Habang iniisip niya na talagang kamukha ni Mila ang babae, isang kakaiba at mala

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser