Kabanata 1499

Kinukutya siya ng mga lalaki ilang segundo lang ang nakalipas, ngunit napatahimik sila biglang naglabas ng gintong liwanag ang dahon habang pinagmamasdan nila itong lumilipad sa ere. Hindi lang iyon, unti-unti din itong lumaki! Maya-maya pa, narinig ang malakas na pagsabog at nagulat ang lahat nang bigla itong naging malaking leaf blade! “…A-ano?!” sigaw ng walong tao habang nakatitig sa leaf blade na may nakakatakot na aura. Gusto nilang sirain ito, ngunit huli na ang lahat para sa kanila. Mabilis itong gumalaw at hiniwa ng blade ang mga leeg nila... Sa isang sandali, lumaki ang kanilang mga mata at ang kanilang mga ulo ay nahulog sa lupa! Takot na takot si Yule nang makita niya ito at sumigaw siya ng malakas dahil sa mga nakapalibot na pugot na ulo! Gayunpaman, mabilis niyang pinigilan ang kanyang sarili bago siya napalunok. Mga mahusay na champion ang mga lalaki, ngunit ang mga ito ay pinuguran sa loob lamang ng ilang segundo... Kung hindi niya nakita ang eksena sa sari

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser