Kabanata 1503

Habang nakaluhod sa harap ni Gerald ang pamilyang Quantock, may isang binata na nakikilahok sa festival ang makikitang nakatayo sa harap ng isang middle-aged na lalaki sa loob ng study room ng Laidler manor. "Stetson, kumusta ang relasyon mo ngayon sa dalaga ng pamilyang Waddys?" tanong ng middle-aged na lalaki. "Kontrolado ko na ang lahat, pa! Sobrang infatuated si Xyrielle sa akin, kata duda ako na magkakaroon ako ng anumang problema ang relasyon namin!" sagot ni Stetson habang nakangiti. “Hahaha! Mabuti naman, Stetson! Maraming pwersa ang hawak ng pamilyang Waddy, pero ang puwersang sumusuporta sa kanila ay hindi kailanman nakakatakot. Naniniwala ako na kakayanin mo nang ayusin ang lahat ng ito. Kung masusunod ang plano natin, paniguradong magagamit natin ang iyong relasyon sa pamilyang Waddy para palakasin ang pamilyang Leidler! At saka, huwag mong bagalan ang iyong pagsasanay. Ang underground festival ay gaganapin sa loob ng dalawang araw at ang pamilya natin ay kailangang m

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser