Kabanata 1504

Naniniwala si Yaakov sa pananaw ng kanyang anak na babae, kaya alam niya na hindi ito mahuhulog sa lalaking tulad ni Gerald. “Ah, okay... Alam mo naman na nangangako ako na parati akong nasa tabi mo kahit anong mangyari, pero sana maintindihan mo na sa huli ay ikakasal ka pa rin kay Stetson... Maganda ang kinabukasan kapag siya ang kasama mo! Kaya maghanda ka para diyan…” sabi ni Yaakov. Hindi tutol si Xyrielle sa sinabi ng kanyang ama kaya umalis si Yaakov sa kanyang kwarto nang kampante ang kanyang puso. Naramdaman namanni Xyrielle na bumilis ang tibok ng kanyang puso nang umalis ang kanyang ama habang bumubulong, “…Gerald…” Pinuntahan siya ng kanyang ama para lang sabihin sa kanya ang lahat ng iyon... Parang nawawala ang isip niya habang binubulong niya ang pangalan ni Gerald, ngunit parang nakikita niya ang kanyang figure sa kanyang isipan... Makalipas ang dalawang araw, ang underground festival ay kasalukuyang sinasagawa. Maraming mga prestihiyoso at influential na pam

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser