Kabanata 1512

Hindi pinansin ni Ghose ang tanong ni Gerald at ipinikit lang niya ang kanyang mga mata ng saglit... Nang buksan niya ang mga ito, makikita ang pagkislap ng apoy ang makikita sa kanyang mga mata habang sumisigaw siya, "Flaming Blades!" Pagkatapos nito, biglang nagliyab ang hilt ng kanyang katana at tumalsik ito patungo sa dulo na hawak pa rin ni Gerald! Nadismaya si Ghose dahil biglang napatay ang apoy habang papunta ito kay Gerald! “…A-ano…? Paano ito nangyari?!" nauutal na sinabi ni Ghose habang dilat ang kanyang mga mata na nakatitig sa binata. Naramdaman ni Gerald na hindi magbubunyag si Ghose ng anumang nauugnay na impormasyon kung patuloy niyang hahawakan ang kanyang talim, kaya binitawan na lamang niya ito at napaatras si Ghose ng ilang hakbang. Sa sandaling iyon, maririnig ang pitong natatanging tunog na nagmumula sa kinauupuan ng pamilyang Laidler... Pagkatapos nito, pitong figures ang lumukso mula sa shadows at mabilis nilang pinalibutan si Gerald habang sinasabi

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser