Kabanata 1513

Habang sumisigaw ang lahat at nakatitig sa madugong eksena, ang isa sa mga family heads ay nagawang makawala dito at mabilis itong yumuko kay Gerald para ipakita ang kanyang pagkamangha at paggalang sa pamamagitan ng pagsigaw, "Master Crawford...!" Nang makita iyon, sabay-sabay na yumuko ang ibang mga family heads habang umaalingawngaw ang mga salitang 'Master Crawford' sa buong underground area. Si Finnegan naman ay lumingon kay Stetson, na nanatili sa gitna ng stage, at sinenyasan itong tumakas kasama niya. Nakita at naunawaan ni Stetson ang senyas ni Finnegan at ito ang nag-udyok sa kanilang dalawa na dahan-dahang magsimulang maglakad palayo sa lugar. Ilang beses na sinigaw ang pangalan ni Gerald, pero mukhang wala siyang pakialam at lumingon lang siya kay Carlos bago niya sinabing, “Carlos Xenes... Naalala kong may tinanong ako sayo bago ka tumakas... Dahil wala akong nakuhang sagot, uulitin ko na lang. Sinabi ko na bigyan mo ako ng isang magandang dahilan kung bakit hindi ki

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser