Kabanata 1569

Ayaw mamatay ni Frederick, kaya sumunod na lang siya at ang iba pa. Kaawa-awa niyang sinimulan ang pag-inom ng tubig sa hot spring habang makikita naman ang isang nakakatakot na ngiti sa mukha ni Carlos... Kinabukasan, ilang tao ang makikitang nagkukumpulan malapit sa thousand years old dragon tower ng Yanam. Makikita sa ibabaw ng matibay at tatlong-daang metrong taas na gusali na umaabot sa langit ang maraming tao na nakatali... Gaya ng inaasahan, sila ay mga miyembro ng pamilya ni Gerald... Bukod sa kanila, nandoon din si Mila ngunit siya ay nakatali sa isang stone pillar. Sa buong panahon ng kanyang pagkabihag, sinabi ni Daryl kay Mila ang lahat. Kahit pa walang alaala si Mila, alam talaga niya na may isang taong matiyagang naghahanap sa kanya sa nakalipas na ilang taon... Dahil doon ay sabik siyang makita kung ang kalaban ni Daryl ay ang taong sinusubukang alalahanin ng kanyang puso mula nang mawala ang kanyang alaala... Isang kilalang marangal na tao si Dylan, ngunit n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.