Kabanata 1570

Mabilis na tinapakan ng malakas ni Gerald ang lapag at agad siyang lumipad sa hangin! Saanman dumaan ang elongated staff, sumusunod dito ang malalakas na pagsabog at nagdudulot ito ng kaguluhan sa buong lugar. Mabilis na nabasag ang mga stone pillars hanggang sa maging pira-piraso na lamang ang mga ito at mabilis na iwinagayway ni Daryl ang kanyang kamay para dalhin ang staff papunta kay Gerald! Parang may mga mata ang staff na ito! Maririnig ang malalakas na pagsabog habang ikinakaway ni Gerald ang kanyang kamay para harangin ang pag-atake! Nakangiti si Gerald bago niya pinitik ang kanyang mga daliri sa staff... at sa loob ng ilang segundo, ang mga nagyeyelong staff ay nagsimulang mabasag ng napakalakas! Nagkapira-piraso na ang tip ng staff, ngunit ang napakalawak na qi ni Gerald ay hindi tumigil doon. Ang excess qi ay mabilis na bumalik papunta kay Daryl! Sa gulat, nagulat si Daryl sa oras na iyon para lumipad siya sa lupa! Makalipas ang halos isang segundo, nakita niya n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser