Kabanata 1583

Maririnig ang pumuputok na tunog mula sa umaalab na apoy sa kalagitnaan ng gabi... Ang tunog ng bonfire ay narinig habang ang madilim na berdeng apoy ay nagniningas nang maliwanag. Ang tunog ay parang pumuputok na popcorn. Nakaupo si Gerald sa tabi ng apoy habang nagdadagdag siya ng panggatong sa apoy at tumingala siya para pagmasdan ang nakapalibot na makakapal na berdeng kagubatan. Parang mas nakakatakot ang masukal na kagubatan sa gabi. Sa malamig na kagubatan na ito, kahit si Gerald na isang Chakra King ay kailangang panatilihing mainit ang kanyang katawan sa apoy. Wala na siya sa Earth dahil nakapunta na siya sa Jaellatra. Ang kasal nila ni Mila ay naganap isang buwan na ang nakalipas. Kahit pa nakuha na ni Gerald ang pamilyang Crawford at ang Sacrasolis Palace ang naging kanilang tahanan matapos niyang pakasalan si Mila, hindi man lang gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi niya alam kung kailan muling mawawala ang kahanga-hanga at maiinit na mga sandali dahil ang pamilyang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser