Kabanata 1584

Patagilid silang tiningnan ni Gerald. Mukhang hindi nila pwedeng maliitin ang kanyang kapangyarihan. Swish! Swash! Swoosh! Tatlong silver kunai ang tinapon at tumama sa puno. Makikita sa bawat silver kunai ang nakaukit na pitong bungo kaya talagang nakakatakot ang mga itsura nito. Napahinto ang tatlong magnanakaw sa kanilang nakita at makikita sa kanilang mga mukha ang matinding takot. "Ano? Nandito ang Seven Deadly Lords of the Earth Capital!" Agad na lumuhod ang tatlong lalaki sa harapan ng mga ito nang mapagtanto nila kung sino ang mga ito. “Seven Lords, hindi namin alam na pupunta kayo dito. Pasensya na sa pag-abala namin sa inyo. Aalis kami agad at mawawala ng seven miles away!" Yumuko sila sa Seven Deadly Lords pagkatapos nito. Hindi na nila hinintay ang sagot mula sa mga Lords at kasing bilis ng kidlat silang umalis habang nakatingin ng masama kay Gerald. Sa kabilang banda, si Gerald naman ay nanatiling walang pakialam sa kanila. Tumingin lamang siya sa kanila ng isang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.