Kabanata 1586

“May itatanong ako sayo at kailangan mo akong sagutin!” sabi ni Gerald. "Oo. Ang mapa na nagpapakita ng mga trap mechanisms sa Underworld Valley at ito ang susi upang mahanap ang Primocorose. Pero kinuha ko tio sa pamilyang Zahn. Kaya ngayon, ito ay kabilang na sa pamilyang Mackowski. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo pa naririnig ang tungkol sa pamilya ko?" Kailangang magpanggap ni Zaker bilang isang sunod-sunuran dahil alam niyang hindi niya kayang labanan ang lalaking ito at wala siyang ideya kung nasaan ang Seven Deadly Lords. "Hindi na nakakagulat kung bakit ang kapal ng fog sa tuwing pupunta ako sa Underworld Valley gamit ang mapa. Mukhang tama ang hula ko. Talagang may mga special trap sa valley." Sa wakas ay nakahanap na ng sagot si Gerald sa kanyang mga katanungan at agad na nagningning ang kanyang mga mata. "Sinabi mo na ang mapa ay hawak mo ngayon, tama ba?" Excited na sinabi ni Gerald. "Tama iyan. Alam kong malakas ka, pero malalaman mo kung gaano kalakas ang pa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser