Kabanata 1587

“Zaker!” Ilang sandali pa, dumating si Yusef Mackowski kasama ang kanyang mga tauhan. Nawasak ang kanyang puso nang makita niyang naghihingalo ang kanyang anak. Ang mga pamilyang Zahn at Mackowski ay namumuno sa buong Earth Capital sa loob ng maraming taon. Sa paglipas ng panahon, ang pamilyang Mackowski ang nangingibabaw na pamilya sa Earth Capital. Gayunpaman, walang nag-akala na ang kanilang nag-iisang anak na lalaki, si Zaker Mackoski, na itinuring ni Yusef bilang magiging tagapagmana ng pamilyang Mackowski, ay sasaktan hanggang sa bingit ng kanyang kamatayan. "Kayo ba ang nanakit kay Young Master?!" Binabalot na ngayon ng masamang hangarin ang puso ni Yusuf. Tiningnan niya sila ng masama at naglabas siya ng malakas na aura sa kanyang katawan. Sapat na ang aura para manginigin at pabagsakin sa lupa ang Seven Deadly Lords. Masyadong nakakatakot ang isang Nine-rank Chakra King. Paano nila kayang labanan ang kanyang malakas na aura? “Hindi, Master! Sinaktan si Young Master

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.