Kabanata 1604

“Mukhang nakayanan mo ang unang atake ko! Magaling! Tingnan natin kung kaya mo itong labanan pa!" sabi ni Henrick habang umaatras ng dalawang hakbang. Kasunod nito, iwinagayway ni Henrick ang kanyang mga kamay bago siya sumigaw, "Holy Flaring Fist!" Pagkatapos nito, ang kanyang kanang kamao ay biglang nasunog! Hindi nag-aksaya ng oras ang master ng Quartermain at nagsimula siyang umatake kay Gerald! Nang makita iyon, mabilis na sumigaw si Gerald, "Herculean Armor!" Ngumisi si Henrick sa sheild na inilabas ni Gerald bago niya mapangasar na sinabi, “Sumuko ka na lang! Hindi mo mapipigilan ang atake na ito!" Makalipas ang ilang segundo, isang malakas na tunog ang umalingawngaw habang ang naglalagablab na apoy ay bumangga sa sheild ni Gerald! Nalampasan ng apoy ang Herculean Armor ni Gerald, kaya naramdaman ni Gerald ang sakit ng apoy sa kanyang balat! Hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang atake ni Henrick! Kung hindi sapat ang essential qi sa katawan ni Gerald, alam ni Ge

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser