Kabanata 1605

“Master... Master, pakiusap, gumising ka na…!” sigaw ni Jade Infused Blade. Nauna siyang lumabas sa katawan ni Gerald at umupo siya sa tabi ng binata. Pagkatapos nito ay nagpasya si Jade Infused Blade na subukang gisingin man lang si Gerald. Napabuntong-hininga na lamang si Jade Infused Blade nang makita niyang ang mga malalang sugat sa walang malay na lalaki. Kahit pa sira na ang barrier ng essential qi ni Gerald, sa totoo lang ay isang himala na buhay pa si Gerald. Kung hindi dahil sa Herculean Primordial Spirit sa kanyang katawan, patay na siya siguro ngayon... Sa sandaling iyon, kumibot ang mga tainga ni Jade Infused Blade. Kasunod nito, mabilis siyang muling pumasok sa katawan ni Gerald dahil naramdaman niyang may tao dito! Makalipas ang ilang segundo, ilang sanga ng puno ang nagsimulang maglakad patungo kay Gerald... Binalot siya ng mga ito at maingat siyang hinila ng mga sanga sa isang butas ng puno... Makalipas ang halos isang araw, sa wakas ay muling nagmulat na an

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser