Kabanata 1609

Kahit pa makikita na umaatake na si Henrick sa kanya, hindi makikitaan ng kahit kaunting takot sa mukha ni Gerald. Pagkatapos nito ay sumigaw siya, "Weakening Strike, ang first move ng Judge Swift Sword Technique!" Pagkatapos niyang magsalita, ang Jade Infused blade ay lumabas sa katawan ni Gerald at nag-transform ito sa isang espada! Inilabas niya ang blade mula sa scabbard nito at isang nakabulag na puting liwanag ang kumislap at sinundan ng malalakas na tunog na parang may pinupunit. Takot na takot si Henrick nang ginamit niya ang kanyang essential qi upang harangan ang atake! Pagkatapos ng malakas na putok, napagtanto ni Henrick na pinatumba siya ng atakeng ito sa lupa kahit pa napigilan niya ito! Nang bumangga siya dito, ang Quartermain head ay agad na sumuka ng dugo... Umuubo siya habang nakatitig kay Gerald na parang hindi makapaniwala sa mga pangyayari, “Ikaw…! Paano… Paano mo ginawa ang Judge Swift Sword Technique?!” Sa pagkakaalam ni Henrick, iisa lang ang taong m

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.