Kabanata 1610

Pagkatapos itong ideklara ni Gerald, maririnig ang matinding ungol mula sa kanya habang si Gerald ay tumawag ng limang blazing dragon. Ang bawat isa sa kanila ay nagniningning na may nakakabulag na gintong liwanag! Gayunpaman, hindi pa tapos si Gerald. Kasunod nito, ang mga limang dragon ay nagsanib upang bumuo ng isang pasabog na apoy at liwanag bago ito dumiretso patungo kay Henrick! Hindi naiwasan ni Henrick ang atake kaya bigla siyang naging abo matapos lamunin ng apoy! Takot na takot ang iba pang pamilyang Quartermain at halos wala na silang oras para mag-react nang magsimula na rin ang pag-atake sa kanila! Hindi nagtagal, nasunog ang buong manor at ang natira na lamang sa pamilyang Quartermain ay ang kanilang mga abo... Ito ang tunay na kapangyarihan ng finalized Five Blazing Dragon... Ang lahat within thirty feet ay nasira na lamang! Pagkatapos niyang patayin ang buong pamilyang Quartermain, nagsimula nang umalis si Gerald sa Bario City. Masaya siya dahil natulungan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser