Kabanata 1621

Habang papalapit sila sa Talisman hall, nakita ni Gerald na nababalutan ng ginto ang buong gusali. May lumilitaw din na isang malaking stone tablet na inukit sa hugis ng isang secret technique talisman sa harap ng gusali. Ito ay matatagpuan malapit sa pasukan, kaya masasabi na ang talisman na ito ay simbolo ng Talisman Hall... Kakaunting tao lamang ang pumunta sa Talisman Hall at ang mga pumunta ay karaniwang nakasuot ng mga marangyang damit. Gayunpaman, hindi iyon nakakagulat, dahil ang lugar na ito ay ang pinaka-marangyang lugar kaysa sa pinakamahal na mga lugar sa loob ng Jaellatra. Pagdating nila sa main entrance, sinalubong sina Gerald at Nori ng isang lalaking nakasuot ng court robe. Kailangan munang tuparin ng mga tao ang ilang mga kondisyon upang makapasok sa gusali at ang lalaki ay kumilos bilang doorkeeper ng Talisman Hall. Nakita ng doorkeeper na dinukot ni Nori ang isang charm mula sa kanyang bulsa at agad na nagningning ang mga mata ng doorkeeper habang siya ay n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser