Kabanata 1622

“Bakit mo ako biglang tinatanong tungkol dito? Hindi kaya interesado ka kung paano gumawa ng secret technique talismans?" tanong ni Nori habang nakangiti sa kanya. Hindi na ito itinanggi ni Gerald habang dahan-dahan siyang tumango. “…Kung talagang interesado kang matuto, pwede kitang ipakilala sa isang taong kakilala ko. Isa siyang Second-rank Talisman Master sa loob ng Talisman Union at ang pangalan niya ay Chace Hunt. Siya ay isang matagal nang kaibigan ng aking tatay!" sabi ni Nori. “Pwede ba yun? Ibig kong sabihin, hindi ako lokal sa Jaellatra. Qualified ba akong matuto kung paano gumawa ng mga secret technique talismans…?” tanong ni Gerald, alam niya na ayaw ng maraming tao mula sa Jaellatra ang mga tao mula sa munding ibabaw. Meron lamang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao mula sa dalawang lupain. “Huwag kang mag-alala, mabait na tao si Master Hunt, kaya sigurado akong hindi siya tututol! At saka, ang tatay ko ay hindi tipo ng tao na tinatakwil ang mga tao na n

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser