Kabanata 1696

Ang South Wastelands ay talagang isang pambihirang lugar... Kahit ang ilaw ng buwan ay hindi nakakapasok dito! Nakakapagtaka talaga! Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito. Sa pag-iisip na iyon, si Gerald at ang iba ay maaari lamang magpatuloy sa pag-upo roon habang nakatitig sila sa maliwanag at magandang buwan... Maya-maya pa, si Ray ay tumitingin sa lugar nang bigla siyang sumigaw, “…Mr. Crawford, dali! May mga stone tablet dito!" Nang marinig iyon, agad na tumakbo si Gerald at ang tatlo pa sa kinaroroonan ni Ray. Totoo ang kanyang sinabi dahil nakita nga niya ang nakatayong stone tablet sa kanilang harapan... Pinunasan niya ang makapal na alikabok sa tablet gamit ang kanyang kamay at napansin ni Gerald na may ilang salita ang nakaukit dito. Kinusot-kusot ang kanyang mga mata upang tingnan ito nang malapitan bago niya sinabi, "Ang South Beast ng Wastelands!" Pagkatapos itong basahin ni Gerald, isang galit at nakakatakot na roar ang biglang narinig mula sa itaas! H

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser