Kabanata 1697

Patuloy itong umuungal habang diretsong sumusugod kay Gerald, bago ito tumalon at malinaw na sinusubukan nitong daganan si Gerald! Hindi hahayaan ni Gerald na mangyari iyon! Dumulas siya sa ilalim ng leon at hinampas ni Gerald ang tiyan ng halimaw gamit ang kanyang palad, nabigla ito at hindi niya inaasahan na tumalsik ang napakalaking leon! Napansin ni Gerald, nang tumalsik ang leon, na masyadong nabibigatan ang leon sa kanyang weight kahit na malaki ito. Dahil doon, walang paraan na mapapantayan nito ang bilis ni Gerald. Hindi sinusubukan ni Gerald na patayin ang leon. Sa kabaligtaran, sinusubukan niya itong paamuhin. Kung tutuusin, hindi tutol si Gerald sa ideya ng pagkakaroon ng malaking leon sa ilalim ng kanyang kontrol. Nang tumama ang leon sa lupa, ilang beses itong gumulong bago ito tuluyang huminto. Nanginginig ang katawan nito habang gumagapang pabalik sa kanyang mga paa, bago ito humarap kay Gerald nang nalilisik at umungol ng matindi sa kanya. Ang nilalang na it

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser