Kabanata 1710

Nang magising si Gerald kinabukasan, sinalubong siya ng kanyang master na nakapikit habang nakaupo sa tabi ng kanyang kama. Sinubukang bumangon ni Gerald, ngunit mabilis niyang napagtanto na lalo lamang itong sumasakit... Kahit umupo ay hindi niya kayang gawin! Sa sandaling iyon, biglang iminulat ni Sumeru ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakabukas na ang mga mata ni Gerald, kaya sinabi niya, “Gerald! Gising ka na!" “Master, ako…” “Huwag kang mag-alala, magiging maayos na ang kalagayan mo. May internal injuries ka lang sa ngayon. Babalik rin ang lakas mo sa lalong madaling panahon basta't gumaling ka nang maayos sa mga susunod na araw!" sagot ni Sumeru bago pa man natapos ni Gerald ang tanong niya. Nang marinig iyon, biglang nanahimik si Gerald... Maya-maya pa ay may narinig na katok mula sa pinto ng kwarto niya. Naglakad si Sumeru para buksan ito at nakita niya na si Meilani pala ang nandito para dalhin kay Gerald ang kanyang almusal. Pagkapasok sa kwarto, inilapag

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser