Kabanata 1711

“Siguraduhin mong makapagpahinga ka ng maayos sa mga darating na araw! Kami nang bahala sa ibang bagay!" dagdag ni Nori. Nang marinig iyon, naintindihan ni Gerald na wala talaga siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa kanila. Dahil doon, humiga siya para magpagaling... Kinaumagahan makalipas ang ilang araw, si Juno—ang nakatatandang kapatid ni Meilani—ay makikitang kumakatok sa pintuan ni Gerald bago siya nagtanong, “Gerald? Gising ka na ba…?" Naghintay ng sandali si Juno ngunit wala siyang nakuhang sagot, kaya tumaas ang kanyang kilay nang buksan niya ang pinto... ngunit walang tayo sa looban! 'Saan kaya siya pumunta? Hindi naman siya pwedeng umalis na lang basta-basta, hindi ba?’ natatarantang naisip ni Juno. Sumimangot siya at nagkaroon siya ng ideya siya saan makikita si Gerald… Dahil dito, mabilis siyang pumunta sa garden sa likod upang tingnan kung nandoon siya. Gaya nga ng hula niya, sinalubong kaagad si Juno sila Gerald at Leit Query na abala sa pag-meditate p

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser