Kabanata 1713

Ang komento ni Gerald ay hindi tungkol sa atake. Totoong makapangyarihan ang kanyang attack style, ang ibig niyang sabihin ay bago umatake, madalas niyang hinahayaang nakabukas ang kanyang sarili habang umaatake. Dumagdag pa ang katotohanan na hindi niya binabago ang kanyang atake, ang sinumang kalaban na mas malakas kaysa sa kanya ay paniguradong makikita ang kanyang attack pattern. Ipinaliwanag nito kung bakit madali siyang natalo ni Gerald. Ang tanging dahilan kung bakit siya ay nanalo sa kanyang mga nakaraang laban ay dahil ang mga kaaway na kanyang naka-enkwento ay mas mahina kaysa sa kanya. Dahil dito, malamang wala silang pagkakataon o karanasan na suriin ang mga pattern ng atake ni Juno. Si Gerald ay mas malakas kaysa sa kanya. Dagdag pa dito na sinanay siya ni Leit at mayroon pa siyang kakaibang mga opinyon at analysis sa martial arts ability at attack tactics. Seryosong sumagot si Gerald pagkatapos niyang marinig ang tanong ni Juno, “Pag-isipan mo ito ng mabuti. Mula sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser