Kabanata 1714

Pagkatapos itong ideklara ni Gerald, naghanda na siyang umalis kasama sina Nori at Ray. Kahit ano pa ang panganib na makaharap nila, sisiguraduhin niya na kailangan niyang iligtas sina Zelig at Cyril! Pero bago siya makaalis, bigla niyang narinig si Juno na sinasabi, “Sandali lang, Gerald!” “Bakit, Young Lady Zorn? Kung hindi ito mahalaga, sabihin mo na lang ito sa ibang pagkakataon! Kailangan kong ituon ang atensyon ko sa pagliligtas sa aking mga kaibigan ngayon!" sagot ni Gerald. “Pakalmahin mo ang sarili mo, Gerald! Makinig ka, kung hindi mo pa ito alam, ang master ng Hulkeroic Union ay nakapasok na sa Third rank ng Avatar Realm! Kung susugod ka doon ng walang plano, ang iyong ginagawa ay isang suicide mission lamang!" paliwanag ni Juno. Bukod kay Gerald na nakapasok na sa Avatar Realm, ang ibang nasa Sage Realm pa ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa mas malalakas na miyembro ng Hulkeroic Union. Ayaw lamang ni Juno na ibuwis ng iba ang kanilang buhay. "Kahit na sa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.