Kabanata 1720

"Ano ito...?" curious na tinanong ni Gerald. “…Una, ang lugar na ito ay tinatawag na Fishgut Cave, at makikita sa loob ng stone pillars na ito ay isang ancient longsword na kilala bilang Fishgut Sword,” paliwanag ni Old Hughes habang nakatingin kay Gerald. “…Ang... Fishgut Sword?” tanong ni Gerald habang nalilito siya nang marinig ang kakaibang pangalan para sa isang longsword. Pagkatapos nito ay kinuha ni Old Hughes ang isang nakabalot na pergamino mula sa ilalim ng kanyang amerikana. Binuksan ni Gerald ang scroll at nakita niya ang larawan ng isang malakas na lalaki pati na rin ang isang mukhang matanda na magkasamang nakatayo sa isang lugar na kapansin-pansing katulad ng kasalukuyan nilang kinatatayuan... Hindi na kailangang sabihin na ang inilalarawan nito ay silang dalawa sa Fishgut Cave! “…Tayo ba ang mga taong ‘yan?” naguguluhang tinanong ni Gerald. Dahan-dahang ipinakita ng matanda ang kanyang ngiti bago siya sumagot ng “Bingo. Ipinapakita nitong pareho tayong nakatay

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser