Kabanata 1721

Hindi nagtagal ay bumalot ang mga agos ng tubig sa kamay ni Gerald. Dahil translucent ang tubig, naaninag lamang ni Gerald ang malabong itsura ng kanyang kamay sa puntong ito... Hindi nila inasahan na sinalubong silang dalawa ng isang paputok na tunog mula sa kanilang likuran! Pagkatapos nito, nakita nila ang Fishgut Sword na lumilipad palabas mula sa stone pillars! Doon din napagtanto ni Gerald na umatras na ang mga agos ng tubig... Nawala ang kanyang kaninang iniisip nang marinig niya Old Hughes na sinasabi, "Kunin mo ang espada, Gerald!" Nang marinig iyon, lumingon si Gerald sa matanda bago naglakad para kunin ang espada... Pagkatapos niya itong hawakan, nakaramdam siya ng surge ng kapangyarihan na sumugod mula sa espada at sa kanyang katawan. Habang kumakalat ang napakalaking kapangyarihan mula sa kanyang palad bago ito kumalat sa kanyang katawan, nakaramdam si Gerald ng isang pamilyar na hindi komportableng pakiramdam sa kanyang elixir-of-life field... Sa sobrang laka

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser