Kabanata 1735

“Ghostly Pearl?” Nataranta si Gerald nang marinig niya iyon. First time niyang marinig ang tungkol sa Ghostly Pearl na ito. "Ano? Hindi mo alam ang tungkol dito?" Nakita ni Garren ang nagtatakang itsura ni Gerald habang nagtataka itong nagtanong. Umiling naman sina Gerald at Ray. "Ang Ghostly Pearl ay ang kayamanan ng Ghost Sect. Kaya nitong pataasin ng maraming beses ang cultivation level ng isang tao. Iyon ang dahilan kung bakit gusto itong nakawin ng maraming soul cultivator. Pero hindi mo pa rin alam ang tungkol dito?" Gulat na tinitigan ni Garren si Gerald habang nagpapaliwanag, makikita sa kanyang mukha na talagang hindi siya makapaniwala. "Saan ko makukuha ang Ghostly Pearl na tinutukoy mo?" Agad namang tinanong ni Gerald. Nakuha nito ang interes ni Gerald dahil ang Ghostly Pearl ay isang mahalagang bagay. Ito ang dahilan kung bakit naisipan niyang kunin ito. "Hindi iyon magiging madali. Ang Ghostly Pearl ay nasa kamay ng Ghost King. Ito ang kayamanan ng Ghost King, k

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser