Kabanata 1736

Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Garren na may dalang tag at agad niya itong binigay kay Ray. "Ano ito?" Tinanggap ni Ray ang tag at nag-aalinlangan siyang nagtanong. “Ito...” "Ito ang token ng Ghost King, tama ba?" Hindi na nakapaghintay si Gerald sa explanation ni Gerald at mabilis niyang ibinunyag ang pangalan ng tag sa kamay ni Ray. "Tama iyan. Ito ang token ng Ghost King at ito rin ang isang bagay na makikita sa katawan ng isang multo. Sa pamamagitan nito, ang iyong disciple ay magkakaroon ng free access sa Ghost Sect. Hindi siya maapektuhan kahit humupa na ang epekto ng gamot!" Napatingin si Garren kina Ray at Gerald habang nagpapaliwanag. Tuwang-tuwa sina Gerald at Ray nang marinig nila iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pag-aari ni Garren ang bukod tanging bagay na tulad nito. “Salamat, Boss Henry!” Mabilis namang nagpasalamat si Ray kay Garren. “Sige, malapit nang mag-umaga. Ang malaking entrance ng spiritual world ay malapit nang sumara. Kailangan ko nan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser