Kabanata 173

”Ha? Ate, anong malaking kaguluhan ang sinasabi mo?" Nakaramdam ng labis na kaba si Gerald. Napakalapit at malalim ang naging relasyon niya sa kanyang kapatid. Si Gerald ay hindi nagsisinungaling kay Layla nang banggitin niya na ang kanyang kapatid na babae ay hindi kumuha ng exam sa high school para suportahan ang kanyang sariling edukasyon. Parehong mahirap ang magkapatid sa oras na iyon. Samakatuwid, ang kanyang kapatid na babae ay direktang nag-drop out sa kanyang high school exam. Mayroon ding hindi mabilang na hindi malilimutang mga bagay na ginawa ng kanyang kapatid para sa kanya. "Wag mo itong banggitin, brother. Dapat alam mo na ang ilan sa mahigpit at baluktot na mga patakaran na mayroon ang ating pamilya! Isa sa mga patakarang ito ay na gaano man karami ang iyong ginastos, kailangan may record ka ng mga ito!" "Kahit na gumastos ka ng isang maliit na halaga tulad ng ilang milyong dolyar, lahat ng ito ay dapat maipakita sa mga record ng pamilya. Hindi mo dapat ita

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.