Kabanata 174

Biglang nakatanggap si Gerald ng isang text message mula sa kanyang bangko na nagpapahiwatig na ang pera ay dumating na. Napakabilis talaga ng ate niya. Ngunit paano niya gagastusin ang perang ito? Ugh! Kung gagawin niyang investment ang pera, tiyak na malalaman ito ng kanyang pamilya. Siguro hindi ito mapapansin ng kanyang tatay kung may binili siya. Pero ang isang daan at limampung milyong dolyar?! Ilan ang mga gamit ang mabibili niya noon? Nakaka-stress talaga ito! Sinampal ni Gerald ang sariling noo at wala na siyang balak maglakad-lakad pa. Samakatuwid, nagpasya siyang bumalik sa kanyang dormitoryo upang humiga na lamang. Tatlong araw na ang lumipas at hindi pa nakaisip ng magandang paraan si Gerald para gastusin ang pera. Sa tatlong araw na iyon, tatlong importanteng bagay ang nangyari. Ang una ay nag-leave si Layla sa eskuwelahan dahil sapilitan siyang hinila palayo ng kanyang ina sa school. Galit na galit si Gerald dahil dito at gusto talaga niyang tulun

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser