Kabanata 1775

Walang problema doon si Juno. Sinimulan na agad ni Gerald ang pagpatay sa wolf. Sinigurado niyang maayos na balatan ang wolf dahil mabibili ang balahibo ng wolf sa medyo mabigat na presyo. Kapag tapos na iyon, hiniwa niya ang karne ng wolf sa mga makakain na piraso. Matapos hugasan ang karne sa tabi ng ilog, muling nagpaputok si Gerald. Kapag natapos na iyon, malapit nang dumating ang inihaw na karne ng wolf... Hindi magandang ideya na maglakbay nang walang laman ang tiyan at alam nilang dalawa ito. Sa pag-iisip na iyon, ang pagkain hanggang sila ay mabusog ay ang kanilang kasalukuyang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Wala pang kalahating oras ay naluto na ang karne ng wolf at pareho na silang nakahukay. Gamit ang isang malaking dahon na nakita niyang plato, pinunit ni Gerald ang ilang tipak ng nilutong karne bago ibinigay kay Juno. . Pagkatapos kumuha din ng para sa sarili niya, pareho silang umupo sa ilalim ng puno para kumain. Sa unang kagat, si Gerald—na talagang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser