Kabanata 1776

Ilang bampira ang nakatitig ng mabuti kay Gerald at Juno, patuloy silang gumagawa ng mga ingay habang nangyayari ito. Silang dalawa ay mabilis na tinutugis ng mga bampira. Pagkatapos nito ay sunud-sunod silang inatake ng ilang mga bampira. Sinugod nila ang dalawa sa pamamagitan ng paglabas ng kanilang mga pangil at ipinapakita nila ang kanilang mga kuko. Desididong inilabas ni Gerald ang kanyang Astrabyss Sword at mabilis niyang hiniwa ang mga ito. Hindi nagtagal, ang isang bampirang naunang sumugod sa kanila at siya ang nahiwa ng Astrabyss word hanggang sa tumalsik sa buong lugar ang mga dugo. Nasaksihan ng tatlo pang bampira ang pangyayari at sunod-sunod silang umatras, hindi na sila nangahas na lumapit pa. Habang nilaslas sa kalahati ang kanilang kasama, doon nila napagtanto ang kapangyarihan ng Astrabyss Sword na nasa kamay ni Gerald. “Lumapit kayo! Lumapit kayo sa akin kung hindi kayo takot na mamatay!" Tinitigan ni Gerald ang tatlong bampirang nasa harapan niya ba

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser