Kabanata 1779

"Hello? Ano iyon, Gerald?" tanong ni Old Flint mula sa kabilang linya. “Old Flint, alam kong hindi mo kami papayagang sumali sa imbestigasyon, pero sana matulungan mo pa rin kami. Kung gusto mong lutasin ang kaso at makuha ang Ember Lord, makinig kang mabuti at maniwala ka sa akin kapag sinabi ko na ang lahat ng sasabihin ko sayo ay mahalaga!" seryosong sinabi ni Gerald. Huminto ng saglit si Old Flint nang marinig niya iyon. Kahit papaano ay alam niyang mapagkakatiwalaan niya si Gerald, kaya handa siyang ipagsapalaran ito. Nagbabahagi sila ng isang layunin at ito ang malutas ang kaso at mahuli ang Ember Lord. “…Sige, sabihin mo sa akin kung paano ako makakatulong!” “Pumunta na kayo sa Census Bureau. Pupunta ako doon ngayon at sasabihin ko sayo ang higit pa tungkol dito kapag nagkita tayo!" sagot ni Gerald bago niya ibinaba ang tawag. Makalipas ang kalahating oras, nakipagkita sina Rey at Gerald kay Old Flint sa kanilang meeting place. "Bakit tayo nandito, Gerald...?" nalili

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser