Kabanata 1792

Sinadya ni Gerald na umiwas sa tanong niya para hindi na siya masyadong magtanong. Naintindihan ng babae ang sinusubukan niyang ipahiwatid at tumango ang babae bago siya mabilis na umalis sa kweba. Nang mawala na sa kanyang paningin ang babae, mabilis na binuksan ni Gerald ang sulat at sinimulan itong basahin... 'Binabati kita sa paghahanap ng unang hostage, Mr. Crawford! Dalian mo at hanapin mo ang susunod na hostage! Walang tinatagong pera dito!' Biglang sumimangot si Gerald nang mabasa niya ang sulat. Isa pang ancient poem...? Mukhang mahilig sa ancient poem ang salarin, hindi ba? Medyo diretso sa punto ang clue na nabasa niya ngayon. Dahil kasama sa tula ang salitang 'pera', masasabi na ang susunod na hostage ay matatagpuan sa isang bangko. Gayunpaman... anong bangko? Napakaraming bangko sa Leicom Continent para hanapin ni Gerald ang tinutukoy niya sa loob ng maikling panahon. Na-realize ni Gerald na wala siyang mararating kung mananatili lang siya dito, kaya umalis a

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser