Kabanata 1793

Habang papunta sila doon, hindi naiwasang magtanong ni Ray, “Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong plano natin, Mr. Crawford…?” Lumingon si Gerald kay Ray saka sumagot, “Natatandaan mo ba ang tawag kanina?” Tumango si Ray bago niya sinabi, "Oo, natatandaan ko. Sinabi ng taong iyon na gusto niyang makipaglaro sayo... Sinasabi mo ba na nagsimula na ito?" “Nagsimula na ito. Hinamon ako ng taong iyon na iligtas ang anim na hostage at nailigtas ko na ang isa kaninang umaga. Papunta tayo ngayon para iligtas ang pangalawa!" paliwanag ni Gerald. Nang marinig iyon, sandaling nawalan ng salita si Ray. Iyon pala ang dahilan kung bakit wala si Gerald kaninang umaga... May niligtas pala siya habang hindi pa sila gising! Nagpatuloy si Gerald kahit na tulala pa rin si Ray, “Ang phrase na sinabi ko kanina na imbestigahan mo, 'Walang nakatagong pera dito,' ay may koneksyon sa lokasyon ng pangalawang hostage, kaya ngayon ay pupunta tayo sa bangko na malapit sa tax building" Pagkatapos ng

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser