Kabanata 1795

Nagmadaling lumabas ng ospital sina Gerald at Ray dahil umaasa sila na maabutan pa nila ang babae. Habang nagmamadali silang lumabas, mabuti na lang tumigil ang dalawa para maiwasang masagasaan ng humaharurot na itim na kotse! “Hoy g*go! Saan ka natutong magmaneho?!” nakangusong sinabi ni Ray habang nakatitig habang nakaturo sa itim na sasakyan. Si Gerald naman ay higit na interesado sa lilang liham na pumapalpak sa labas ng sasakyan at ngayon ay nakahandusay na sa lupa. Mabilis na binuksan ito, binasa ni Gerald ang sulat... 'Nagsimula na ang pangalawang laro!' “T*ng-ina mo…!” ungol ni Gerald habang nilulukot ang sulat, alam niya na nahuli siya ng ilang hakbang. Malamang ang kotse na iyon ang susi dahil nanggaling doon ang purple letter! Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para maawa sa kanyang sarili. Dahil dito ay nagsimulang tumakbo si Gerald papunta sa kanilang sasakyan habang sumisigaw ng, “Bilisan mo, Ray! Kailangan natin silang sundan!" Nang nasa loob na silang dal

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser