Kabanata 1796

Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa isang suspended platform. Tumingala si Gerald bago sumigaw ng, "Doon!" Lumingon si Ray at nagulat siya nang makita ang buhok ng isang babae na nakasabit sa gilid ng platform! Doon nila napagtanto na ang babaeng nakahiga doon ay walang iba kundi ang bank staff member na kinuha nila mula sa ATM machine! Kinidnap muli siya pagkatapos niyang makalabas sa ospital... Kawawa naman ang babaeng ito... Sa sandaling iyon, napansin nilang dalawa na may isang tao na nakatitig sa kanila mula sa ilang malapit na rockery formations. Mabilis na nag-utos si Gerald nang makita niya iyon, “…Iligtas mo ang babaeng iyon, Ray. Hahabulin ko ang taong iyon!" Agad namang sinugod ni Gerald ang taong iyon dahil naniniwala siya na ang taong iyon ang may kasalanan sa likod ng lahat ng ito! Masyadong magulo ang isip niya sa oras na ito kaya hindi niya napigilang sumigaw, "Hoy! Tumigil ka sa pagtakbo!" Nagulat si Gerald dahil ginawa niya ang sinabi nito. Humint

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.