Kabanata 1812

Parehong nagulat sina Gerald at Juno tulad ng naging reaksyon ni Ray. Kung tutuusin, sinong nasa tamang pag-iisip ang mabubuhay sa gitna ng kagubatan? Nakakapagtaka talaga ito. Huminto ng saglit si Gerald bago niya sinabi, “…Dahil may nakatira rito, tanungin na lang natin sila kung alam nila kung gaano pa katagal ang lalakarin natin!” Tumango ang dalawa at nagsimula silang sumunod sa pangunguna ni Gerald habang naglalakad sila patungo sa bahay... Gayunpaman, mabilis silang napaatras papunta sa mga bushes nang mapagtanto nilang may ilang Soul Hunter na naglalakad din papunta sa bahay na iyon! Pagkatapos kumatok sa pinto, binuksan ito ng mukhang may-ari ng bahay... at bago pa man siya makapag-react, agad na pumasok ang Soul Hunters! Naging nakakatakot ang pakiramdam sa paligid pagkatapos nito! Maririnig ang nakakatakot na hiyawan sa lugar na iyon, mabilis na nagpalitan ng tingin si Gerald at ang iba pa. Pumunta ang Soul Hunters doon para patayin ang pamilyang iyon... Napakasa

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser