Kabanata 1813

Ang mga iyak niya ay lalong nagpasakit sa puso ni Juno. Napailing na lang si Gerald habang dahan-dahang lumabas ng kwarto... Paglabas niya, sumenyas si Gerald na lumapit si Ray na kasalukuyang nagtatago. Nang makita iyon, mabilis na pumunta sa bahay si Ray... Ngunit nang makita niya mga bangkay at dugo sa loob, agad siyang tumakbo palabas para isuka ang laman ng kanyang kalamnan! Nagulat talaga siya dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng mga sariwang bangkay... Hindi masisisi ni Gerald si Ray sa kanyang reaksyon. Kung tutuusin, wala na siyang pakialam sa mga patay dahil sanay na siyang makakita ng mga bangkay sa puntong ito. Kaya ito ay magsasadyang ‘awakening moment’ para kay Ray dahil marami pa siyang makikitang bangkay sa hinaharap. Lumipas ang ilang sandali nang sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob si Rey na muling tingnan ang mga bangkay. Nang masiguro ni Gerald na maayos na siya, ang dalawa ay nagsimulang magtrabaho sa paglibing ng mga bangkay. Hiwalay nilan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser