Kabanata 1821

Nang makita nila ang crystal skull na hawak ni Mario, nagsi-hiyawan ang natuwa ang mga manonood at kasama na rin dito sila Gerald ang kanyang grupo. Kung tutuusin, hindi inaasahan ng apat na indibidwal na makakatagpo sila ng ganito kamahal na kayamanan sa lahat ng lugar. Sa sobrang linaw at nakakasilaw ng bungo, hindi nakapagtataka kung bakit naramdaman ng mga tao na espesyal ito at nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na emosyon sa kanilang puso... Natigilan silang lahat nang tumahimik si Mario bago niya ipinahayag, "Simulan natin ang bidding sa halagang four million! Para lang malinaw sa lahat, ang bawat pagtaas ng bid ay hindi dapat mas bababa sa isang milyon! Kung wala nang iba, simulan na natin ang bidding!" "Five million!" sigaw ng isang lalaki sabay taas ng kamay niya. "Six million!" sigaw ng isa pang lalaki habang dinadagdagan pa ang bid. Dahil sa sunod-sunod na sigaw ng mga tao, maihahambing lamang ito sa tubig na umaagos mula sa isang talon. Parang napakaliit para

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser