Kabanata 1822

Nakadapa si Gerald at nanatiling tahimik habang ginagawa niya ang lahat ng ito sa bubong, bago siya tumingin sa bakuran... Nakita niya ngayon ang lalaking may salamin ay nasa harapan na ni Mario! Napaka unexpected! Mukhang may pinag-uusapan silang mahalagang bagay... Nakakapagtaka ang kanilang pagkikita, ngunit ang sumunod na nangyari ay talagang ikinagulat ni Gerald. Nanlaki ang mga mata ni Gerald habang nakatitig siya kay Mario na kumuha ng dagger sa suot niyang jacket at sinaksak sa dibdib ang lalaking nakasalamin! Mukhang sinaksak din ni Mario ang lalaki sa puso, dahil namatay kaagad ang lalaking may salamin pagkatapos nito... Bumagsak sa lupa ang lalaking may salamin at nakita ni Gerald nang dilat ang kanyang mga mata ang isang maliwanag na senyales na hindi siya maaaring mamatay nang payapa... Dahil patay na ang lalaki, pinunasan ni Mario ang dagger ng tela na dala niya bago niya ibinalik ito sa kanyang jacket... Pagkatapos nito ay sumigaw si Mario patungo sa bahay at

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser