Kabanata 1824

Napansin rin ni Ray na may mali tungkol sa innkeeper, pero hindi niya matukoy kung ano iyon at nararamdaman niya na parang nababaliw siya dahil dito. Umiling si Gerald bago siya sumagot, “Hindi pa ako sigurado kung masama siya o hindi, pero kahit papaano ay sigurado ako na may problema sa kanya. Kanina, nakita ko na patuloy siyang tumitingin sa paligid ng kwarto natin kanina, para bang may hinahanap siya. Ang hula ko ay mayroon siyang tinatago dito!" Lalo siyang naghinala nang sabihin ng innkeeper na huwag silang lumabas pagsapit ng gabi. Dahil dito ay lalong lumakas ang determinasyon ng dalawa na malaman ang totoong karakter ng innkeeper! "...Pumunta tayo sa kwarto ni Miss Zorn!" sabi ni Gerald. Pareho sila ng naisip ni Ray, kaya pareho silang lumabas at nagsimulang kumatok sa pinto sa tapat nila... “Sino yun…?” tanong ni Juno sa paraan kung paano nagtanong si Gerald kanina. Ito ay isang malinaw na palatandaan na nagiging alerto rin siya. "Si Gerald ito!" sagot ng binata h

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser