Kabanata 1825

Dahan-dahang lumapit si Gerald sa pinto at tumingin sa peephole... at pagkatapos nito ay nanlaki ang mga mata niya nang mapagtantong nakatayo na ang innkeeper sa harap mismo ng kwarto ni Juno! Kinuha nito ang isang uri ng insenso mula sa kanyang bulsa, pinanood ni Gerald na sinindihan ito ng innkeeper bago ito inilagay sa pintuan ni Juno... Lumalabas na ginagawa niya iyon para makapasok ang usok sa kwarto nila Juno… Nang matapos iyon ay mabilis na napaatras si Gerald nang makita niyang naglalakad na ngayon ang innkeeper patungo sa kanyang kwarto! Sa puntong ito, gising na gising na si Juno at ang iba pa. Biglang bumulong si Juno nang makita niya ang reaksyon ni Gerald, “…Anong problema, Gerald…?” Itinakip ni Gerald ang kanyang kamay sa bibig, saka siya kumuha ng towel bago niya itinakip ang kanyang bibig at ilong nito. Naintindihan ng lahat ang sinusubukang sabihin ni Gerald, kaya silang lahat ay kumuha ng kanilang sariling mga towel at ginawa nila ang kanyang ginawa habang

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser