Kabanata 1836

Napansin ni Juno ang ekspresyon ni Gerald at nag-aalala siyang nagtanong. “Nag-aalala lang ako na baka hindi magiging madali na tumawid sa tulay. Masama talaga ang kutob ko!" Seryoso ang mukha ni Gerald nang sabihin niya ito. Tumingin sa paligid si Juno ngunit wala siyang nakitang kakaiba. "Hindi kaya masyado ka lang nag-iingat?" Naghihinalang tinanong ni Juno. Napailing si Gerald. “Hindi maaari. Hindi ako masyadong nag-iingat. Malakas lang talaga ang kutob ko!" Boom! Pagkasabi pa lang ni Gerald ay isang malakas na pagsabog ang umalingawngaw sa buong canyon. Mabilis na napatingin ang mga tao sa kaliwang bahagi ng canyon, mula sa direksyon na pinanggalingan ng tunog. Madilim ang buong canyon kaya hindi malinaw sa kanila ang sitwasyon. Bukod pa dito, madilim na rin ang langit na may namumuong itim na ulap sa kalangitan. Hindi ito isang magandang senyales. Sa sumunod na segundo, may nangyari na ikinagulat ng lahat. Naparaming mga insekto ang lumipad mula sa kaliwang bahagi ng

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser