Kabanata 1837

Snap! Isang malutong nabasag na tunog ang narinig at ang kahoy na tulay ay walang awang nasira! Sa isang iglap, nahulog ang lahat sa malalim na bangin ng canyon. Napakaraming hiyawan ang narinig mula sa hiyawan. Matagal na umalingawngaw ang tunog na ito bago ito tuluyang nawala. Sa pagkakataong iyon, nahulog si Gerald at ang kanyang mga kaibigan sa ilog ng canyon. Sa kabutihang palad, hindi lupa ang ilalim ng lupa ngunit isa itong ilog. Kung hindi, sila ay nahulog hanggang sa kanilang kamatayan. Gayunpaman, ang tubig ng ilog na ito ay napakalamig. Mabilis na hinanap ni Gerald si Juno at ang iba pa at dinala niya ang bawat isa sa tabing ilog. Tuluyan na nawalan ng malay si Ray, siguro dahil sa sobrang takot. Matapos ang isang mahirap na paglalangoy, sa wakas ay kinaladkad nina Gerald, Juno, at Yrsa si Ray sa tabing ilog. Kasalukuyang nakahiga ang apat sa tabing ilog. Mabilis na nag-react si Gerald matapos niyang mahabol ang kanyang hininga. “Bilisan niyo! Hindi tayo dapat na

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser