Kabanata 1867

Matapos lumipad sa loob ng eroplano sa loob ng isang buong araw at gabi, nakarating na rin sa kanilang city si Gerald at ang kanyang grupo. Sa buong byahe, nakatulog ng mahimbing ang apat. Kung tutuusin, ilang taon na rin ang lumipas mula nang huli silang makatulog nang maginhawa. Pagkatapos bumaba, ang apat ay sumakay ng taxi pabalik sa Sacrasolis Palace. Nang makarating sila makalipas ang kalahating oras, agad na bumuntong-hininga si Ray habang inuunat ang kanyang katawan at sinasabi, “Nakabalik na tayo sa wakas, kuya Gerald…! Napakasarap sa pakiramdam na sa wakas ay nakabalik na tayo sa city!” Sa sobrang saya ni Ray ay naramdaman niyang hindi na niya kailangang matulog muli sa bukas. Kahit papaano ay hindi na sila matutulog sa gubat sa ngayon... "Speaking of which... May matutuluyan ka ba, Ray?" tanong ni Gerald. Biglang kumunot ang noo ni Ray nang marinig niya iyon habang sumagot, “Ah… wala eh. Nagmadali akong umalis kasama mo pagkatapos pumunta dito noong huling pagkak

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.