Kabanata 1868

Dahil alam na ni Gerald na mula sa Great Council ang nanghihingi ng tulong niya, alam ni Gerald na mas mabuti kung tutulungan niya si Harold. "...Sige, pupunta ako sa opisina mo bukas ng umaga!" sagot ni Gerald. “Natutuwa ako na marinig ito. Pinahahalagahan ko ang iyong tulong, Mr. Crawford. Hihintayin ko ang pagdating mo bukas!" magalang na sinabi ni Harold bago niya tuluyang ibinaba ang tawag. Ang Sacrasolis Palace ni Gerald ay isang kagalang-galang na lugar kahit noong una itong itinatag. Ang pinakamahusay na patunay ng pahayag na iyon ay ang katotohanan na si Gerald ang unang taong nakipag-ugnayan kay Harold upang malutas ang psychic case na ito. Malinaw na pinapakita nito na ang kakayahan ni Gerald ay kilala sa iba’t ibang dako... Sa ngayon, kailangan nilang magpahinga at silang apat ay nag-enjoy nang makakuha sila ng sapat na tulog… Kinaumagahan, ginising ni Gerald si Ray at sinabi sa kanya na papunta na sila sa Great Council. Nang makasakay sila sa sasakyan, mausisan

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser