Kabanata 1893

Nagulat sila Juno at Ray sa mga salitang iyon. Ganun pa man, mabilis na nakabawi si Juno at sumabay na lang. Si Ray mismo ay hindi inaasahan na si Gerald ay papanig sa halip na siya ay magalit. With that, after Gerald ended the call, hindi maiwasan ni Ray na tumingin kay Gerald saglit bago bumulong, "...Um... Mr. Crawford-" “Hindi na kailangang magsabi ng kahit ano. Nandito ka na rin kaya sulitin na lang natin. Anuman, mangyaring pigilin ang iyong dila hangga't maaari kapag nakarating na tayo doon. At makinig ka sa mga utos ko kung may ibibigay ako sa iyo!" sagot ni Gerald, hindi man lang hinintay na matapos ang sentence ni Ray. “G-nakuha mo, Mr. Crawford! Huwag kang mag-alala, magiging masunurin ako!" deklara ni Ray habang mabilis na tumango. Sa sandaling iyon, si Yann—na nagmamaneho pa rin—ay hindi napigilang mapangiti habang sinasabing, “Alam mo, medyo mabait na alagad ka, Gerald. Kung tutuusin, nag-aalala siya sa iyo para makalusot!" “Hah! Siya lang ang taong nagpapaala

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser

© Webfic, All rights reserved

DIANZHONG TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.