Kabanata 1894

Pagkatapos iparada ang sasakyan, agad na tumungo si Gerald at ang iba pa sa ticket counter para opisyal na makapasok sa Mount Dakriont. Habang ang isang tiket ay nagkakahalaga ng ninety dollars, si Tye ang nagbabayad, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Gerald at ng kanyang grupo tungkol sa entrance fee. Sa pagpasok, sa halip na sabik na dumiretso sa negosyo, ang unang ginawa ng grupo ay humanap ng lugar upang makapagpahinga. Matapos kainin ang ilan sa mga rasyon na dala nila—upang mapunan ang kanilang lakas—Tumahimik si Tye bago sinabing, “Sige, makinig kayong lahat. Dito tayo magpapalipas ng gabi, ngunit umalis tayo sa madaling araw, naiintindihan mo?" Nang marinig iyon, tumango lang ang lahat bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ng lahat, hindi magtatagal bago sumapit ang gabi, at hindi magandang ideya ang paglalakbay sa kadiliman. Bukod sa malinaw na mas mapanganib, ang isa ay madaling mawalan din ng kanilang mga bearings. Sa pag-iisip na iyon, ito ay talagang isang mas mahusay

Locked chapters

Download the Webfic App to unlock even more exciting content

Turn on the phone camera to scan directly, or copy the link and open it in your mobile browser